onsdag 13 maj 2015

Historia Om Stickning

Man kan inte säga nä och var tekniken stickning började. Man har hittat spår av stickning från olika platser som man stickade på 600 - 800 - talet.

Handstickning i hemmen hörde till den ekonomiska hushållning och den var nödvändig.

Textilrådet gjorde en definition år 1957, "att sticka är att: tillverka textilprodukt med i varandra gripande öglor i ett enda trådsystem".

Stickning har utövas i olika tider och miljöer.

Källa: Stickning, Ett hantverk att utveckla av Britt-Marie Christoffersson

Linnea

Inga kommentarer: