torsdag 28 april 2016

Klädernas och klädsömnades historia

Den första handdrivna symaskinen utvecklades år 1825. I slutet av 1850-talet kom den första symaskinen till Finland, antagligen via sjömen. De första symaskinerna drevs för hand eller med tramp. Maskinen motsvarade fem sömmerskors arbete. Dagens symaskiner är datoriserade och de utvecklas hela tiden mer och mer.

Efter de första världskriget ändrades inställningen till kläder och man började tillverka skilda kläder för fest, arbete, fritid och sport. Ungdomsmodet föddes i USA på 1950-talet. Den ökande konsumtionen har ökat på modets kretslopp. Industriell produktion skadar naturen och en del råvaror som används i textilindustrin är inte förnybara. Idag vill man mera satsa på en hållbar utveckling t.ex genom att återvända material. Ganska många handlar på loppmarknader eller använder sina kläder länge och väldigt många väljer att köpa miljömärkta kläder. Det finns många olika orsaker till hurudana kläder vi väljer t.ex mode, kön, ålder och traditionen påverkar vårt val av klädsel och stil. I vissa situationer förväntas man klä sig på ett visst sätt t.ex vid olika kyrkliga ritualer som konfirmation, bröllop och dop.Källa: Handbok i textilslöjd, Pirjo Karhu m fl.

Lotta 7e

Inga kommentarer: