onsdag 31 augusti 2016

Veckoprogram 7b

* OBS. Veckoprogrammet är vägvisande och kan justeras

34                           Kompisdag
 35
 36
 • Arbete med blogpresentationer; 
 • makramé
 • Tolkning av läroplanens mål och bedömning.
 • Presentation av slöjdprocessen;Temahelheter  formgivning av produkter,  övning.
 • Formgivning; Funktion, strukur, form, granskning, dokumentation.
 37
 • Blogpresentationer
 • Slöjdprocessen; Planering av tillverkning; informationssökning, teknik, detalj, dokumentation. Eget arbete
 •  Övning av maskin. Tillverkning av mindre övningsarbete penal, påse, ..
 38
  Maskinövning och kreativitet
   39
  • Slöjdprocessen; tillverkning
  • Besök till Eurokangas


   40
  Slöjdprocessen; tillverkning
   41
  Slöjdprocessen; egen och kamrat utvärdering. 
   42
  Introduktion av projekt inom gemensamma slöjden
   43


  SAMPROJEKT  till jul
  tisdag 30 augusti 2016

  1. Säkerhet i Slöjdsalen

  Textilsöjd är ett av de roligaste ämnen i skolan, tycker många. Man får vara kreativ, prata med kompisar och göra t.ex. sina egna kläder eller väskor. 
  Men det händer ibland olyckor och för att undvika det, så har vi samlat ihop några regler.

  Saxar:

  - Spring inte med saxar. 
  - Klipp försiktigt
  - Håll sax bladen i handen mot dig når du går.

  Nålar:

  - Lämmna inte nålar på golvet, om du ser en plocka upp den.
  - Stick inte andra eller dig själv med dem.

  Symaskin:

  - Sy inte din hand, var försiktig.
  - När du kopplar in sladden I eluttaget, kolla att sladden inte är sönder, du kan få en elstöt.

  Strykjärn:

  - När du inte använder strykjärnet, ställ den upp att stå, så att strykbrädan inte blir förstörd eller börjar brinna. Om det är ingen som använder den efter dig, kom ihåg att ta bort sladden ur väggen.

  - Stryk försiktigt! Om det händer att man bränner sig, gå genast och skölj din hand i ljummet vatten i ungefär 15 min.

  Allmänt:

  - Kasta inte föremål.
  - Håll en lugn takt när du går och spring inte.
  - Lek inte med redskap. Om det går sönder hamnar man nog betala.
  - Gå inte för nära någon som syr på maskin. 

  Nu vet ni lite om vad man inte skall göra i textilen, så att alla kan ha en rolig och säker lektion! 


  Av: Amelia och Ed
  18. Mått

   Mått


   CM=Centimeter, MM=millimeter, M=meter.
  Displaying IMG_3951.JPG
  1. Börja med att mäta bysten. Stå rakt och andas normalt.  Håll måttbandet rakt för att mäta den exakta bredden.

  Displaying IMG_3952.JPG
  2. Mät sedan höften på bredaste stället, måttbandet ska inte vara för spänt. Mät sedan sedan midjan.
   Displaying IMG_1256.JPG  Displaying IMG_1255.JPG
  3. Ifall du vill ha krage mät halsen.
  Sök dina mått i måttabellen, s. 134. Om du har lite större mått än exemplen, ta nästa mått storlek.
  Sedan när allt är mätt rita formen på plast och klipp ut,
  (Handbok i textilslöjd s.133)

  onsdag 24 augusti 2016

  Veckoplanering 7f tisdag

  * OBS. Veckoprogrammet är vägvisande och kan justeras

  34                           Kompisdag
   35
   36
  • Arbete med blogpresentationer; 
   • Presentation av slöjdprocessen;Temahelheter  formgivning av produkter,  övning.
     37
    • Blogpresentationer
    • makramé
    • Tolkning av läroplanens mål och bedömning.
    Slöjdprocessen;
    • Formgivning; Funktion, strukur, form, granskning, dokumentation.
    • Planering av tillverkning; informationssökning, teknik, detalj, dokumentation. Eget arbete
    •  
    •  Övning av maskin. Tillverkning av mindre övningsarbete penal, påse, ..
     38
    • Slöjdprocessen; tillverkning
     39
    Utvärdering
    • Besök till Eurokangas


     40
    Slöjdprocessen; tillverkning
     41
    Slöjdprocessen; egen och kamrat utvärdering. 
     42
    Introduktion av projekt inom gemensamma slöjden
     43


    SAMPROJEKT  till jul
    Veckoplanering torsdag 7e

    * OBS. Veckoprogrammet är vägvisande och kan justeras


     34
    • Introduktion,
    • Tolkning av läroplanens mål och bedömning.

    • Olika band t ex makramé. 
    • Hur knyter man makramé?
    • Boken s. 116  Tolkning av bilder
    •  Utdelning av bloguppgift
     35
    •  Fortsatt arbete med blogpresentationer. Om det blir kö vid datorn fortsätt på ditt makraméarbete.
    • Säkerhetsgruppen och strykningsgruppen publicerar
     • Formgivning; Funktion, struktur, form, granskning, dokum
     • Presentation av slöjdprocessen;Temahelheter  formgivning av produkter,  övning. Formgivning av eget arbete.
     • entation.
       36
      • Blogpresentationer
      Säkerhetsgruppen och strykningsgruppen
      • Slöjdprocessen; Planering av tillverkning; informationssökning, teknik, detalj, dokumentation. Eget arbete
      •  Övning av maskin. Tillverkning av mindre övningsarbete penal, påse, ..
       37
      • Maskinövning
       38
      Utvärdering och Besök till Eurokangas
       39
      Slöjdprocessen; tillverkning
       40
      Slöjdprocessen; tillverkning
       41
      Slöjdprocessen; egen och kamrat utvärdering. 
       42
      Introduktion av projekt inom gemensamma slöjden
       43


      SAMPROJEKT  till jul
      tisdag 23 augusti 2016

      Blogguppgift hösten 2016 - informationssökning, samarbete, it

       Mål: 7b
      • Känna till säkerhetsföreskrifter i slöjdsalen och i skolan
      • Kunna trä i symaskin (Husqvarna och Bernina)
      • Kunna sy raksöm, sick-sacka, backa 
      • Kunna använda strykjärn och strykbord. Känna till materialens tålighet
      • Känna till overlockmaskinens delar
      • Känna till slöjdprocessen i sin helhet
      • Kunna söka information från olika källor
      • Lära sig att spjälka upp information i mindre delar, fotografera, filma och berätta
      • it att sätta in foton, text och filmer i skolans egen handarbetsblogg

      Utlottning av par
      • alla skriver sitt namn på en lapp, som sätts i en korg. Paren och grupperna lottas.

      Utdelning av bloguppgifter genom lottning.

      Säkerhet i slöjdsalen (2 pers.) vera, wilhelmina
      Iträdning av symaskin (3+3 pers.). Bernina: petra, gabriel, joel
      Huskvarna maskinerna: joanna, alina, linnea

      • Husqvarna; iträdning av övertråd, undertråd, spolning (3 pers.), samt val av söm 
      • Bernina;  iträdning av övertråd, undertråd, spolning (3 pers.), samt val av söm 
      • Använd instruktionbok som källa
      Strykning och pressning (2 pers.) simeon, tim,
      • Ta fram strykbräde, hur lyfter man upp den?
      • Olika värme för olika material. När ska man använda vilket?
      • Vad är ångfunktion till för?
      Overlock symaskin (2 pers.) matias, ville.

      Måttagning (2) alanna, alexandra, cessi, awo
      • måttens namn?
      • hur tar man mått?
      • hur läser man måttabeller?
      • lärobok mm

      Mönsterritning (2) 
      • mönstermärken
      • lärobok mm

      Tillklippning (2)
      • Hur lägger man ut mönster?
      • Varför behöver man sömsmån?
      • lärobok mm

      Bloguppgiften görs som demonstration för de andra i gruppen, samt som text, foto och filmsnutt som publiceras i vår blogg till allas nytta. 

      Du behöver:
      • papper
      • penna
      • något att fota och filma med
       Spara ditt material för publikation!
      Sänd materialet till akontturisalmi@gmail.com

      måndag 22 augusti 2016

      Veckoprogram grupp 7abc tisdagar kl. 8.15

      * OBS. Veckoprogrammet är vägvisande och kan justeras


       34
       35
       36
       37
      • Slöjdprocessen; tillverkning
      • Besök till Eurokangas
       38
      Slöjdprocessen;måttagning och tygåtgång. Teknikövningar och experiment.
       39
      Slöjdprocessen;Kunskapsområden och utvärdering avblogginlägg. Tygbutiksbesök.
       40
      Slöjdprocessen; tillverkning
       41
      Slöjdprocessen; egen och kamrat utvärdering. 
       42
      Introduktion av projekt inom gemensamma slöjden
       43


      SAMPROJEKT  till jul
      Läroplan SLÖJD åk 7-9 mål och bedömning      Källa  http://www.oph.fi/lp2016/grunderna_for_laroplanen


      Läroämnets uppdrag

      Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne som innefattar slöjdverksamhet med olika slags material, där eleverna får uttrycka sig genom slöjd, formge och använda teknik. Hit hör att självständigt eller gemensamt planera och framställa en produkt eller ett alster samt utvärdera den egna eller gemensamma slöjdprocessen. Att slöjda innebär undersökande, kreativt och experimentellt arbete, där man fördomsfritt väljer olika visuella, materiella och tekniska lösningar och framställningsmetoder. 

      I slöjden lär sig eleverna att förstå, utvärdera och utveckla olika slags tekniska tillämpningar samt använda de inlärda kunskaperna och färdigheterna i vardagen.  Slöjden ska utveckla elevernas rumsuppfattning, taktila känsla och förmåga att göra med händerna, vilket främjar de motoriska färdigheterna, kreativiteten och förmågan att planera. Undervisningen ska stärka elevernas förutsättningar att arbeta mångsidigt. Slöjdens betydelse ligger i den långsiktiga och innovativa arbetsprocessen samt i upplevelser som ger tillfredsställelse och stärker självkänslan.
      I undervisningen betonas elevernas olika intressen och gruppsamverkan. I slöjd är utgångspunkten att studera olika övergripande teman på ett heltäckande och naturligt sätt över läroämnesgränserna. Kunskap om den omgivande materiella världen bidrar till att lägga grund för en hållbar livsstil och utveckling. Det här omfattar elevernas livsmiljö, det lokala kulturarvet, olika gruppers kulturarv samt gemenskapens kulturella mångfald. Undervisningen i slöjd ska fostra etiska, medvetna och delaktiga samt kunniga och företagsamma medborgare, som värdesätter sina slöjdfärdigheter, kan uttrycka sig genom slöjd och har vilja att värna om och utveckla slöjdkulturen.

      I årskurserna 7–9 är slöjdens fostrande uppdrag att stärka och fördjupa elevernas förmåga att ta fasta på sina egna erfarenheter för att skapa nytt och lösa problem samt stärka och fördjupa sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att planera, skapa och uttrycka sig genom slöjd. Undervisningen i slöjd utgår från att eleverna ska få iaktta och undersöka den byggda miljön och dess olika material samt tillämpa kunskapen i sitt skapande. Då färdigheterna fördjupas ska eleverna också bli bekanta med olika tekniska funktionsprinciper och praktiska problem som kan uppstå då de tillämpas. Slöjdens ska stödja elevernas välbefinnande och livskompetens samt yrkesval och val som gäller arbetslivet.

      Mål för undervisningen i slöjd i årskurs 7–9

      Mål för undervisningen

      Innehåll som
      anknyter till målen
      Kompetens som målet anknyter till
      M1 handleda eleven att planera sitt arbete samt att utveckla idéer, undersöka och experimentera på ett företagsamt sätt
      I2–I5
      K2, K3

      M2 vägleda eleven att ställa upp mål för sitt lärande och arbete och att utgående från målen genomföra en slöjdprocess i sin helhet samt utvärdera sitt lärande
      I1–I5
      K1
      M3 handleda eleven att undersöka och mångsidigt använda olika redskap, material och ändamålsenliga metoder samt att utveckla innovationer
      I1–I5
      K4,K6


      M4 handleda eleven att lära sig använda slöjdrelaterade begrepp, tecken och symboler och att stärka elevens visuella, materiella och tekniska uttrycksförmåga
      I1–I5

      K2, K4
      M5 handleda eleven att uppfatta, förutse och reagera på riskfaktorer i arbetet och att arbeta på ett tryggt och säkert sätt under slöjdprocessen
      I6
      K3, K6


      M6 handleda eleven att utnyttja informations- och kommunikationsteknikens möjligheter för planering, framställning och dokumentation samt för att producera och distribuera gemensam information
      I1–I5
      K5
      M7 vägleda eleven att förstå betydelsen av praktiska färdigheter, slöjd och teknik i det egna livet, samhället, i företagsverksamhet och i det övriga arbetslivet
      I7
      K6

      M8 vägleda eleven att tänka ekonomiskt och att i anslutning till slöjdprocessen göra val som främjar en hållbar livsstil
      I8
      K1, K4, K7


      Centralt innehåll som anknyter till målen för slöjd i årskurs 7–9

      Innehållet i undervisningen ska ge eleven mångsidig erfarenhet av olika områden av slöjd och möjlighet att tillägna sig olika slöjdfärdigheter. Innehållet i undervisningen väljs så att eleverna erbjuds uppgifter och uppdrag där olika innehållsområden samspelar och bildar enhetliga helheter. 

      I1 Innovation: Eleverna gör uppgifter där de ska planera olika slags produkter kreativt och uppfinningsrikt genom att använda slöjdrelaterade begrepp, tecken och symboler. Eleverna genomför planerna med betoning på att stärka sin uttrycksförmåga. Eleverna utvärderar både sitt eget och sina klasskamraters arbete under slöjdprocessen.

      I2 Formgivning: Eleverna utforskar hur människans sätt att bo, röra sig och klä sig har utvecklats ur samhälleligt, kulturellt och tekniskt perspektiv. Eleverna drar nytta av lokala möjligheter, olika kulturers traditioner och av både nutid och framtid då de planerar, formger och framställer slöjdprodukter.

      I3 Prövning: Eleverna prövar olika sätt att bearbeta, kombinera och behandla material samt använder kreativt och modigt olika traditionella och nya material och framställningstekniker. I slöjdundervisningen används och tillämpas inbyggda system, d.v.s. programmering, för planering och framställning av produkter. 

      I4 Dokumentation och värdering: Eleverna bekantar sig med möjligheter som olika metoder erbjuder i produktplanerings- och framställningsprocessen. Eleverna analyserar produkters design och användbarhet. Eleverna dokumenterar en slöjdprocess i sin helhet med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

      I5 Tillverkning: Eleven tillverkar olika ekologiskt och etiskt hållbara samt fungerande och välgjorda produkter eller alster. Eleverna använder arbetsredskap, maskiner och anordningar som behövs i slöjdarbetet på ett mångsidigt och ändamålsenligt sätt.

      I6 Arbetssäkerhet: Eleverna får kunskap om arbetssäkerhet samt lär sig att kartlägga och bedöma risker under slöjdprocessens gång. Eleverna arbetar på ett tryggt och säkert sätt.

      I7 Företagsamt lärande: Eleverna bekantar sig med företagsamt lärande, företagsamhet och föreningssamarbete genom presentationer, virtuellt och genom studie- eller företagsbesök. Undervisningen tar fasta på de praktiska färdigheternas betydelse i arbetslivet. Kulturinstitutionernas utbud utnyttjas som en idékälla.

      I8 Medvetenhet och delaktighet: Eleverna undersöker olika betydelser som slöjd och olika slöjdprodukter kan ha ur individ-, samhälls- och miljöperspektiv. Eleverna reflekterar över hur slöjd främjar hållbar utveckling och välbefinnandet i vardagen. Eleverna lär sig delta, påverka och kommunicera genom slöjd.

      Mål för lärmiljöer och arbetssätt i slöjd i årskurs 7–9

      Mångsidiga apparater, maskiner, arbetsredskap och lärmiljöer ger eleverna möjlighet att lära sig slöjda med olika material och att tillägna sig en ansvarsfull arbetsattityd. Vardagslivet, naturen, den byggda miljön och olika föremål observeras och utnyttjas för att planera och framställa slöjdprodukter. Eleverna utnyttjar mobila apparater i slöjden och övar sig att skapa tredimensionella ritningar och modeller. I undervisningen används arbetssätt som är typiska för tekniskt arbete och textilarbete. Det praktiska lärandet stöds med hjälp av undersökande projekt i samarbete med utomstående sakkunniga, olika instanser och över läroämnesgränserna. Eleverna får kunskap om slöjd genom att besöka museer, utställningar och företag.

      Handledning, differentiering och stöd i slöjd i årskurs 7–9

      Med tanke på målen för läroämnet är det viktigt att handledning/stöd ordnas med hänsyn till olika pedagogiska arbets- och förhållningssätt som stödjer eleverna att tillägna sig slöjdfärdigheter och främjar deras förmåga att planera och samarbeta. Genom individuellt arbete, grupparbete och kollaborativa arbetssätt uppmuntras eleverna att delta, vara aktiva och att självständigt ta ansvar. I undervisningen ska elevernas olika förutsättningar och behov beaktas och slöjdundervisningen differentieras utgående från dem, till exempel genom valet av lärmiljöer, arbetsredskap, arbetssätt och arbetsuppgifter.

      Bedömning av elevens lärande i slöjd i årskurs 7–9

      Bedömningen av lärandet ska vägleda och sporra eleverna. Bedömningen ska grunda sig på slöjdprocessen i sin helhet, på målen och kriterierna för den samt på kontinuerlig bedömning och dokumentation under arbetets gång. Det är viktigt att eleverna känner till grunderna för bedömningen. Dokumentationen av de olika skedena av arbetsprocessen fungerar som ett redskap vid bedömningen. Eleverna ska ges mångsidig respons på sina framsteg och sitt lärande. Bedömningen ska stödja utvecklingen av mångsidiga slöjdfärdigheter. Eleverna ska erbjudas olika möjligheter att visa sina framsteg och uppmuntras att utnyttja sina styrkor och inhämta de färdigheter som behöver utvecklas. Eleverna ska vägledas att utvärdera sitt lärande och erbjudas olika sätt att utvärdera både sitt eget och sina klasskamraters arbete. Responsen ska vara ömsesidig, så att även läraren får respons på sina metoder eller arbetssätt.

      Slutbedömningen infaller det läsår då läroämnet upphör att vara ett gemensamt läroämne för alla. Genom slutbedömningen fastställs hur väl eleverna har uppnått målen för lärokursen i slöjd när studierna avslutas. Slutvitsordet bildas genom att elevens kunskapsnivå ställs i relation till de nationella kriterierna för slutbedömningen i slöjd. Kunskaperna i läroämnet utvecklas kontinuerligt under studiernas gång. I slutvitsordet ska alla nationella kriterier för slutbedömningen beaktas, oberoende av för vilken årskurs målet i fråga fastställs i den lokala läroplanen. Eleverna får vitsordet åtta (8) om de i genomsnitt visar den kompetens som kriterierna förutsätter. Om vitsordet åtta överskrids inom något mål, kan detta kompensera en svagare prestation inom något annat mål. Siffervitsordet bestäms gemensamt av de lärare som undervisat eleverna i slöjd.

      Bedömningskriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i slutbedömningen efter avslutad lärokurs i slöjd
      Mål för undervisningen
      Innehåll
      Föremål för bedömningen
      i läroämnet
      Kunskapskrav för goda
      kunskaper/vitsordet åtta
      M1 handleda eleven att planera sitt arbete samt att utveckla idéer, undersöka och experimentera på ett företagsamt sätt
      I2-I5

      Förmåga att arbeta och
      producera
      Eleven planerar sitt arbete, kan göra val och söka egna lösningar för sitt arbete.
      M2 vägleda eleven att ställa upp mål för sitt lärande och arbete och att utgående från målen genomföra en slöjdprocess i sin helhet samt utvärdera sitt lärande
      I1-I5

      Förmåga att genomföra en slöjdprocess i sin helhet
      Eleven ställer upp mål för sitt arbete, arbetar processinriktat och utvärderar realistiskt sitt lärande under slöjdprocessen.
      M3 handleda eleven att undersöka och mångsidigt använda olika redskap, material och ändamålsenliga metoder samt att utveckla innovationer
      I1-I5

      Förmåga att framställa och använda tekniker och bearbetningsmetoder
      Eleven kan välja ändamålsenliga material, tekniker och bearbetningsmetoder samt använda dem för att framställa produkter/alster enligt sina planer.
      M4 handleda eleven att lära sig använda slöjdrelaterade begrepp, tecken och symboler och att stärka elevens visuella, materiella och tekniska uttrycksförmåga
      I1-I5

      Visuellt, materiellt och tekniskt uttryck
      Eleven kan använda centrala slöjdbegrepp, kan uttrycka sina idéer klart och genomföra sina idéer planenligt och med hänsyn till estetik och funktionalitet.
      M5 handleda eleven att uppfatta, förutse och reagera på riskfaktorer i arbetet och att arbeta på ett tryggt och säkert sätt under slöjdprocessen
      I6

      Förmåga att arbeta på ett tryggt och säkert sätt

      Eleven kan bedöma farorna och riskerna i arbetet samt arbeta på ett tryggt och säkert sätt under slöjdprocessen.
      M6 handleda eleven att utnyttja informations- och kommunikations-teknikens möjligheter för planering, framställning och dokumentation samt för att producera och distribuera gemensam information
      I1-I5

      Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik
      Förmåga att arbeta tillsammans med andra
      Eleven kan använda informations- och kommunikationsteknik både på egen hand och tillsammans med andra för planering, framställning och dokumentation av slöjdprocessen.


      M7 vägleda eleven att förstå betydelsen av praktiska färdigheter, slöjd och teknik i det egna livet, samhället, i företagsverksamhet och i det övriga arbetslivet
      I7
      Förmåga att uppfatta betydelsen av praktiska färdigheter och slöjd i samhället
      Eleven kan med hjälp av exempel beskriva slöjdfärdigheternas betydelse i vardagen, samhället och arbetslivet.

      M8 vägleda eleven att tänka ekonomiskt och att i anslutning till slöjdprocessen göra val som främjar en hållbar livsstil
      I8
      Förmåga att göra val och
      motivera sina val
      Eleven kan redogöra för hur slöjd stödjer en hållbar livsstil och kan göra hållbara val i sitt arbete.