onsdag 24 augusti 2016

Veckoplanering torsdag 7e

* OBS. Veckoprogrammet är vägvisande och kan justeras


 34
 • Introduktion,
 • Tolkning av läroplanens mål och bedömning.

 • Olika band t ex makramé. 
 • Hur knyter man makramé?
 • Boken s. 116  Tolkning av bilder
 •  Utdelning av bloguppgift
 35
 •  Fortsatt arbete med blogpresentationer. Om det blir kö vid datorn fortsätt på ditt makraméarbete.
 • Säkerhetsgruppen och strykningsgruppen publicerar
  • Formgivning; Funktion, struktur, form, granskning, dokum
  • Presentation av slöjdprocessen;Temahelheter  formgivning av produkter,  övning. Formgivning av eget arbete.
  • entation.
    36
   • Blogpresentationer
   Säkerhetsgruppen och strykningsgruppen
   • Slöjdprocessen; Planering av tillverkning; informationssökning, teknik, detalj, dokumentation. Eget arbete
   •  Övning av maskin. Tillverkning av mindre övningsarbete penal, påse, ..
    37
   • Maskinövning
    38
   Utvärdering och Besök till Eurokangas
    39
   Slöjdprocessen; tillverkning
    40
   Slöjdprocessen; tillverkning
    41
   Slöjdprocessen; egen och kamrat utvärdering. 
    42
   Introduktion av projekt inom gemensamma slöjden
    43


   SAMPROJEKT  till jul
   Inga kommentarer: